Foreningen

Notes

Page is in Danish

Danish Network Operators’ Group er fremadrettet omtalt som DKNOG.


DKNOG

Foreningens vedtægter (link), senest opdateret og vedtaget med ændringer ved GF2017


Bestyrelsen

Valgt ifm. GF2017

Allan Eising, Christian Johannesen, Mikkel Mondrup Kristensen, Gustaf Hyllested Serve, Lasse Jarlskov, Jan Gronemann, Christoffer Hansen

Den konstituerede bestyrelse ifm. med GF2017

 • Formand: Lasse Jarlskov
 • Næstformand: Allan Eising
 • Kasserer: Christian Johannesen
 • Sekretær: Mikkel Mondrup-Kristensen
 • Menigt medlem: Gustaf Hyllested Serve
 • Suppleanter: 1. Jan Gronemann, 2. Christoffer Hansen

Bestyrelsen kan kontaktes på “DKNOG bestyrelse <bestyrelse at dknog dot dk>”


Generalforsamlinger (GF)

 • 2010-10.07
 • 2011-08-02 (ekstraordinær)
 • 2012
 • 2013-07-25
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017-05-05